Årsberetningen 2021

Postet av Tromsø Håndballklubb den 26. Mar 2022

Tromsø håndallklubb sin årsberetning for 2021 er klar, du kan lese den her: Årsberetning Tromsø Håndballklubb 2021 (4).docx

Årsmøte avholdes onsdag 30. mars kl. 1800 på TIL-huset. 

Se SAKSLISTE, THK, AARSMOTE2022.docx  Send inn forslag til årsmøte

Postet av Tromsø Håndballklubb den 15. Mar 2022

Tromsø håndballklubb sitt årsmøte er like rundt hjørnet (onsdag 30. mars), og før den tid ønsker vi forslag fra medlemmer til saker. 

Men det haster - forslag/innspill må være styret i hende innen 16. mars! 

Du kan bruke denne malen ved innsending: Forslag saker årsmøte THK 2022.docx

Forslag sendes til: styret@tromsohk.no  

Du kan alternativt sende forslag til enkeltmedlemmer i styret som tar innspillene videre til årsmøte, e-poster til styremedlemmer finner du her 

Så ikke nøl om du har forslag, men send inn :-)

---

Mer info om årsmøte herFremtidas idretts-Tromsø på agendaen

Postet av Tromsø Håndballklubb den 5. Mar 2022

sdsRepresentanter fra ulike idrettsmiljøer i Tromsø deltok på den idrettspolitiske konferansen. Foto: Øyvind Sørensen

 Tromsø håndballklubb (THK) var denne uka representert på idrettspolitisk konferanse om fremtidas idretts-Tromsø.

 – Under konferansen ble det lagt frem flere gode innlegg, alt fra frivilligheten og dugnadsinnsatsen som idretten bygger seg opp på til behov for arealer til bygging av nye flerbrukshaller, forteller nestleder i THK-styret, Øyvind Sørensen. 

Han var en av flere medlemmer fra styret i THK som deltok på konferansen.

 – Vi fikk også høre innlegg om hvordan man kan jobbe enda bedre med inkludering, herunder få barn og unge fra ulike samfunnslag og miljøer inn i idretten, sier Sørensen.  

THK sin styreleder Eirik Vaaja holdt innlegg om hvordan håndballklubben arbeider frem og gjennomfører små som større arrangementer i Tromsø. Alt fra alle helger med seriekamper til klubbens egen Nyttårsturneringa, som de siste to årene ble avlyst grunnet koronapandemien. 

 –Samarbeid med kommunen er viktig, understreket Vaaja. 

Styreleder Eirik Vaaja fra Tromsø Håndballklubb hold innlegg om hvordan klubben arbeider frem arrangementer i Tromsø. Foto: Øyvind Sørensen

 
Velkommen til årsmøte i Tromsø Håndballklubb

Postet av Tromsø Håndballklubb den 2. Mar 2022

Årsmøtet avholdes 30. mars kl 18 i Tromsø (sted ikke avklart, men det oppdateres på Facebook og her på nettsiden). 


Forslag/innspill må være styret i hende innen 16 mars. 


Årsberetning og andre dokumenter er tilgjengelig på klubbens nettside (https://www.tromsohk.no/) innen 1 uke før årsmøtet. 


Minner om:  
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.


(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.


Håper på godt oppmøte - vel møtt


Kontaktinfo til styret finnes her: https://www.tromsohk.no/p/11684/om-thk


mvh
Styret