Innmelding i Tromsø Håndballklubb gjøres gjennom Spond - følg denne linken Innmelding Tromsø håndballklubb


Spørsmål knyttet til innmelding/utmelding og medlemskap kan rettes til medlem@tromsohk.no