Kontingent/treningsavgift sesong 2023/2024

OBS! Viktig info om betaling av kontingent og treningsavgift:

Klubben har tatt i bruk Spond club og alle betalinger av kontingent og treningsavgift sendes ut i Spond.

Medlemskontingenten ble på årsmøte i 2023 satt til 600,- for enkelt medlem og 1000,- for familie. 

Skal betales:

Ett barn i klubben: Medlemskontingent kr 600,-  
To eller flere barn i klubben: Familekontingent kr 1000,-  
 

Om en eller begge foreldre ønsker stemmerett på årsmøte meldes de inn i klubben og da betaler familiekontingent som dekker hele familien

 

PS! Barn av trenere og trenere og styremedlemmer betaler kun familiekontingenten og kan se bort fra treningsavgift dersom det mottas.
Se for øvrig nederst på siden for ytterligere info. Spørsmål: send epost til medlem@tromsohk.noStøttemedlemskap

Håndball er på grunn av høye reisekostnader en svært kostbar idrett i Nord-Norge, og klubbens økonomi er anstrengt. Vi setter derfor stor pris på foreldre/besteforeldre/andre som ønsker å tegne støttemedlemskap i klubben. Støttemedlemskap koster kr 300,-. Vi tar selvfølgelig takknemlig imot andre beløp - både høyere og lavere.

Send en epost til stottemedlem@tromsohk.no slik at vi har ditt navn og epostadresse. Innbetaling kan skje til klubbens konto 4750 23 01175. Merk innbetaling med "støttemedlem [ditt navn]"


Vi tar også gjerne inn bidrag til klubbens konto nr. 4750 23 01175.

Støttemedlemskap gir ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dersom du ønsker å bli vanlig medlem i klubben kan du selvfølgelig gjerne det. Registrer i så fall innmelding på vanlig måte - se over. Det vil da bli utsendt vanlig faktura på medlemskontingent.


Årets treningsavgifter og kontingent vil for sesongen bli sendt ut:


Medlemskontingent er lik for alle medlemmer, og er kr 600,- pr sesong (evt. 1000,- per familie). Kontingenten er fast, uansett når man blir medlem. Det gis ikke søskenmoderasjon for treningsavgiftene. Treningsavgiftene varierer fra gruppe til gruppe, etter alder og tilbud. 

Avgiftene vil bli sendt ut i Spond i september  for høstsesongen, og i mars for vårsesongen. Utsendelsen i mars inneholder også medlemskontingent.

 

Treningsavgiftene nedenfor er vedtatt av styret den 15. august 2017.

Treningsavgifter for sesongen 2023/2024

opp til J/G9: kr 600 pr halvår

fra J/G 10-tom J/G 12: kr 1000 pr halvår

fra J/G 13-tom J/G 14: kr 1100 pr halvår

fra J/G 15-tom J/G 16: kr 1200 pr halvår 

fra J/G 18 og senior: kr 1400 pr halvår (2000 og eldre)


Ved spørsmål - kontakt oss på epost: medlem@tromsohk.no  


Egenandel for reise


 • Trenerbarn betaler ikke egenandeler på reise seriekamper/lokale turneringer
 • Spillere som eventuelt blir kjørt eller kommer seg selv til kamp skal belastes egenandel - dette fordi buss allerede er hovedalternativet • Ved reiser på sone/region/landslagsaktivitet dekkes noe av håndballforbundet. Hvis ikke det fremkommer noe av innkalling så dekker spillerne selv, men ved store utgifter kan styret vedta delvis utgiftsdekning.
 • Ved flyreiser og overnattingsturer på hotell (typisk RS 16/20 og nasjonale serier, kvalifiseringer og cup) gjelder i tillegg følgende:
  1. Antall spillere begrenses til de som kan og skal spille.
   • maks 12 spillere på enkel kamp borte
   • Maks 14 spillere på flere kamper
   • maks 3 personer i lagsapparatet
  2. Antall overnattingsdøgn begrenses til 1 døgn. Flere overnattinger må godkjennes styret. Laget reiser på kampdag der dette er mulig. Økonomi går foran sportslige hensyn.
  3. Laget har ansvar for å gå i dialog med terminlisteansvarlig dersom justering av kamptidspunkter kan redusere overnattingsdøgn og eller kostnader.
  4. Rimelig hotell velges – det foreligger avtaler med Scandic og Thon (norsk topphåndball).
    Send gjerne e-post i god til fellesadresse for hotellkjeden. De vil gi oss tilbud på de hoteller hvor idrettsprisene er rimeligst. Ofte mye rimeligere enn hva man finner på nett.
  5. Rimeligste flyavgang/selskap velges.
  6. Offentlig buss/tog/t-bane er normalt betydelig rimeligere enn egen buss/taxi og skal derfor velges.

 • THK har forståelse for at egenandeler ved reiser kan påføre familieøkonomien uforutsette byrder og ber de som har behov for betalingslettelser ta kontakt med styret ved styreleder. Alle henvendelser vil behandles konfidensielt.