Kontingent/treningsavgift sesong 2022/2023

OBS! Viktig info om fakturautsendelse for kontingent og treningsavgift:

Klubben er prisgitt de mulighetene og begrensningene som ligger i idrettens systemer. Dette innebærer at hvert medlem vil motta én epost pr faktura til ALLE de registrerte epostadressene. Det vil derved dessverre genereres en del eposter, men se på de vedlagte fakturaer hva den gjelder. Problemet gjelder spesielt ved familiekontingenten, hvor like eposter/fakturaer vil mottas for begge/alle medlemmene. Vi beklager dette, men det er dessverre ingen måte å unngå dette på. Eksempel: du/dere har to barn i klubben. Barna er registrert med epostadressene til begge foreldre. Hver forelder vil da motta likelydende eposter - minst 4 i antall. To gjelder treningsavgift, som betales pr barn. To eposter gjelder familiekontingenten (se under). Familiekontingenten skal imidlertid bare betales for ett barn!

Skal betales:

Ett barn i klubben: én faktura for kontingent kr 500,- + én faktura for treningsavgift (variabel etter gruppe) = 2 fakturaer/krav
To barn i klubben: én faktura for familekontingent kr 700,- + to fakturaer for treningsavgift (variabel etter gruppe) =3 fakturaer/krav
Tre barn i klubben: én faktura for familekontingent kr 700,- + tre fakturaer for treningsavgift (variabel etter gruppe) = 4 fakturaer/krav
osv.

Om en eller begge foreldre ønsker stemmerett på årsmøte meldes de inn i klubben og betaler familiekontigent.  

 

PS! Barn av trenere og styremedlemmer betaler kun familekontigenten og kan se bort fra faktura for treningsavgift dersom det mottas.
Se forøvrig nederst på siden for ytterligere info. Spørsmål: send epost til medlem@tromsohk.no

Vi anbefaler alle medlemmer å være registrert i idrettens felles medlemsregister Minidrett. Det er enkelt å registrere seg, og man kan via dette systemet betale avgifter og lisenser, påmeldinger, innmeldinger i nye klubber osv. Se nærmere info ved å følge linken på banner til høyre på denne siden. En kortfattet veiledning følger under:


1. Gå inn på http://minidrett.nif.no eller klikk på link til høyre. Klikk "Ny bruker" hvis du ikke allerede er registrert. Husk at det er barnet som skal være medlem og som må registreres.
2. Logg inn og klikk "Medlemskap" - "Velg ny klubb". Her kan man enten søke på fylke/kommune eller skrive inn "Tromsø håndball" i søkefeltet. Merk at klubben ligger inne som "Tromsø håndballkl" i systemet, så om man søker på klubbens fulle navn vil man ikke få treff. Det jobbes med å rette dette.
3. Søk om medlemskap, selv om barnet allerede er medlem i klubben. Vi får på denne måten knyttet medlemskapet opp mot "kontoen" hos Minidrett.

Husk å legge til søsken som familie.

Støttemedlemskap

Håndball er på grunn av høye reisekostnader en svært kostbar idrett i Nord-Norge, og klubbens økonomi er anstrengt. Vi setter derfor stor pris på foreldre/besteforeldre/andre som ønsker å tegne støttemedlemskap i klubben. Støttemedlemskap koster kr 300,-. Vi tar selvfølgelig takknemlig imot andre beløp - både høyere og lavere.

Send en epost til stottemedlem@tromsohk.no slik at vi har ditt navn og epostadresse. Innbetaling kan skje til klubbens konto 4750 23 01175. Merk innbetaling med "støttemedlem [ditt navn]"


Vi tar også gjerne inn bidrag til klubbens konto nr. 4750 23 01175.

Støttemedlemskap gir ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dersom du ønsker å bli vanlig medlem i klubben kan du selvfølgelig gjerne det. Registrer i så fall innmelding på vanlig måte - se over. Det vil da bli utsendt vanlig faktura på medlemskontingent.


Årets treningsavgifter og kontingent vil for sesongen bli fakturert som følger:


Medlemskontingent er lik for alle medlemmer, og er kr 500,- pr sesong (evt. 700,- per famile). Kontingenten er fast, uansett når man blir medlem. Det gis ikke søskenmoderasjon for treningsavgiftene. Treningsavgiftene varierer fra gruppe til gruppe, etter alder og tilbud.

Avgiftene vil bli fakturert i september  for høstsesongen, og i januar for vårsesongen. Høstens fakturering inneholder også medlemskontingent, og vil derfor være kr 700,- høyere. Fra og med 2019 vil kontigenten betales i januar og ikke i september som tidligere.  

For medlemmer som kun deltar etter 15/1-19 faktureres medlemskontingent og treningsavgift for vår 2019. Alle andre medlemmer betaler full avgift, uansett innmeldingstidspunkt.

 

Treningsavgiftene nedenfor er vedtatt av styret den 15. august 2017.

Treningsavgifter for sesongen 2019/2020

opp til J/G9: kr 600 pr halvår

fra J/G 10-tom J/G 12: kr 1000 pr halvår

fra J/G 13-tom J/G 14: kr 1100 pr halvår

fra J/G 15-tom J/G 16: kr 1200 pr halvår 

fra J/G 18 og senior: kr 1400 pr halvår (2000 og eldre)


Ved spørsmål - kontakt medlemsansvarlig Eivind Bjerkaas, epost: medlem@tromsohk.no  


Egenandel for reise


 • Trenerbarn betaler ikke egenandeler på reise seriekamper/lokale turneringer
 • Spillere som eventuelt blir kjørt eller kommer seg selv til kamp skal belastes egenandel - dette fordi buss allerede er hovedalternativet • Ved reiser på sone/region/landslagsaktivitet dekkes noe av håndballforbundet. Hvis ikke det fremkommer noe av innkalling så dekker spillerne selv, men ved store utgifter kan styret vedta delvis utgiftsdekning.
 • Ved flyreiser og overnattingsturer på hotell (typisk RS 16/20 og nasjonale serier, kvalifiseringer og cup) gjelder i tillegg følgende:
  1. Antall spillere begrenses til de som kan og skal spille.
   • maks 12 spillere på enkel kamp borte
   • Maks 14 spillere på flere kamper
   • maks 3 personer i lagsapparatet
  2. Antall overnattingsdøgn begrenses til 1 døgn. Flere overnattinger må godkjennes styret. Laget reiser på kampdag der dette er mulig. Økonomi går foran sportslige hensyn.
  3. Laget har ansvar for å gå i dialog med terminlisteansvarlig dersom justering av kamptidspunkter kan redusere overnattingsdøgn og eller kostnader.
  4. Rimelig hotell velges – det foreligger avtaler med Scandic og Thon (norsk topphåndball).
    Send gjerne e-post i god til fellesadresse for hotellkjeden. De vil gi oss tilbud på de hoteller hvor idrettsprisene er rimeligst. Ofte mye rimeligere enn hva man finner på nett.
  5. Rimeligste flyavgang/selskap velges.
  6. Offentlig buss/tog/t-bane er normalt betydelig rimeligere enn egen buss/taxi og skal derfor velges.

 • THK har forståelse for at egenandeler ved reiser kan påføre familieøkonomien uforutsette byrder og ber de som har behov for betalingslettelser ta kontakt med styret ved styreleder. Alle henvendelser vil behandles konfidensielt.