Treningstider sesongen 2023/2024

NB! Det kan bli nødvendig å endre noe på treningstidene! Info om dette kommer til de berørte lag, og vil bli oppdatert her.


LAG

TIDSPUNKT

STED

Mini/mix (2016/2017)

Torsdag 1600-1700 

Sommerlyst Skole

J8 (2015)Torsdag 1800-19:00Sommerlyst skole
J9 (2014)
Torsdag 1830-1930Tromsøhallen

J10 (2013)

Torsdag1830-1930

Stakkevollan

J11 (2012)

Tirsdag 1745-1900

Torsdag 1630-1730

Tromsøhallen

Tromsøhallen

J12 (2011)

Mandag 1630-1800

Torsdag 1730-1830

Stakkevollan

Tromsøhallen

J13 (2010)

Mandag 1900-2000

Onsdag 1630-1800

Torsdag  1930-2030

Tromsøhallen

Stakkevollan

Stakkevollan

J14 (2009)

Mandag 2000-2100

Onsdag 1630-1800

Torsdag 1930-2030

Tromsøhallen

Stakkevollan

Stakkevollan

J15 (2008)

Tirsdag 1600-1730

Onsdag 2000-2130

Fredag 1800-1930

Tromsdalshallen

Tromsøhallen

Tromsøhallen

J16 (2007)

Tirsdag 1600-1730

Torsdag 1915-2030

Fredag 1800-1930

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

Tromsøhallen

J18/Rekrutt dame

Tirsdag 2000-2115

Torsdag 1915-2030

Fredag 1930-2100

Tromsdalshallen 

Tromsdalshallen 

Tromsøhallen

Damer

Mandag 2000-2130

Tirsdag 1845-2000

Torsdag 2030-220

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

G8 (2015)Torsdag 1800-1900Sommerlyst skole

G9-10 (2014-2013)

Torsdag 1700-1800

Sommerlyst

G11-12 (2012-2011)

Tirsdag 1630-1745

Fredag 1830-1945

Tromsøhallen

Stakkevollan

G13-14 (2010-2009)

Mandag 2000-2100

Tirsdag 1730-1845

Torsdag 1800-1915

Tromsøhallen

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

G15-16 (2008-2007)

Mandag 2100-2200

Onsdag 1830-2000

Torsdag 1800-1915

Fredag 1930-2100

Tromsøhallen

Tromsøhallen

Tromsdalshallen

Stakkevollan

G16-18-20Onsdag 1830-2000Tromsøhallen
HerrerMandag 1830-2000
Tirsdag 2115-2230
Torsdag 1630-1800
Tromsdalshallen
Tromsdalshallen
Tromsdalshallen
Para????