Innmelding i THK gjøres i Minidrett.

Det er enkelt å registrere seg, og man kan via dette systemet betale avgifter og lisenser, påmeldinger, innmeldinger i nye klubber osv. En kortfattet veiledning følger under:


1. Gå inn på www.minidrett.no. Klikk "Ny bruker" hvis du ikke allerede er registrert. Husk at det er barnet som skal være medlem og som må registreres.

2. Logg inn og klikk "Medlemskap" - "Velg ny klubb". Her kan man enten søke på fylke/kommune eller skrive inn "Tromsø håndball" i søkefeltet. Merk at klubben ligger inne som "Tromsø håndballkl" i systemet, så om man søker på klubbens fulle navn vil man ikke få treff. Det jobbes med å rette dette.

3. Søk om medlemskap, også om barnet allerede er medlem i klubben. Vi får på denne måten knyttet medlemskapet opp mot "kontoen" hos Minidrett.

Husk å legge til søsken som familie.

Skjema under brukes ved problemer med Minidrett

Barnets fulle navn.

YYYYMMDD Korrekt fødselsdato er viktig. Den brukes i kampskjema og for å sikre at alle forsikringer er gyldige.

Foresattes navn.

Full adresse inkl postnummer

Levert av IdrettenOnline