Treningstider sesongen 2022/2023 Under revidering

NB! Det kan bli nødvendig å endre noe på treningstidene! Info om dette kommer til de berørte lag, og vil bli oppdatert her.


LAG

TIDSPUNKT

STED

Mini/mix (2015/2016)

Torsdag 1800-1900 

Workinnmarka Skole

J8 (2014)Torsdag 1800-19:00Sommerlyst skole
J9 (2013)
Torsdag 1600-1700Sommerlyst

J10 (2012)

Torsdag 1615-1730

Tromsøhallen

J11 (2011)

Tirsdag 1730-1830

Torsdag 1730-1830

Stakkevollan

Tromsøhallen

J12 (2010)

Tirsdag 1830-1930

Torsdag 1730-1830

Stakkevollan

Tromsøhallen

J13 (2009)

Mandag 1900-2030

Onsdag 1930-2030

Fredag  1630-1730

Tromsøhallen

Stakkevollan

Stakkevollan

J12 (2009)

Tirsdag 1830-1930

Onsdag 1630-1800

Tromstun

Stakkevollan

J14 (2008)

Mandag 1820-2015

Tirsdag 1620-1745

Torsdag2020-2130

Tromsøhallen

Tromsøhallen

Stakkevollan

J15 (2007)

Tirsdag 2015-2130

Torsdag 2000-2130

Fredag 1800-1900

Stakkevollan

Tromstun

Tromsøhallen

J16 (2006)

Mandag 2015-2130

Onsdag 1430-1600

Fredag 1600-1715

Tromsøhallen 

Tromsøhallen

Tromsdalshallen
J18/Rekrutt dame

Tirsdag1745-1900

Onsdag 1030-2130

Torsdag 1900-2015

Tromsøhallen 

Tromsøhallen 

Tromsøhallen

Damer

Mandag 2015-2145

Onsdag 1630-1800

Torsdag 2015-2130

Fredag 1830-2000 (annen hver uke)

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

Tromsøhallen

Tromsdalshallen

G8/G9 (2014/2013)Torsdag 1700-1800Sommerlyst skole

G10/G11 (2012-2011)

Tirsdag 1630-1745

Fredag 1730-1830

Tromsøhallen

Stakkevollan

G12 (2009)

Tirsdag 1745-1900

Onsdag 1630-1800

Tromsøhallen

Stakkevollan

G14 (2008)

Tirsdag 1748-1900

Onsdag 1630-1800

Fredag 1615-1730

Tromsøhallen

Stakkevollan

Tromsdalshallen

G15-16
(2005-2006)

Mandag 1630-1745

Onsdag 1915-2030

Fredag 1715-1830

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

HerrerMandag 1745-1900
Onsdag 2030-2145
Fredag 1830-2000 (annen hver uke)
Tromsdalshallen
Tromsdalshallen
Tromsdalshallen
ParaMandag 1630-1800Tromstun