Treningstider sesongen 2021/2022

NB! Det kan bli nødvendig å endre noe på treningstidene! Info om dette kommer til de berørte lag, og vil bli oppdatert her.


LAG

TIDSPUNKT

STED

Mini/mix (2015)

Torsdag 1800-1900 

Workinnmarka

Mini/mix (2014)Tirsdag 1630-1720Fagereng
Mini/mix (2014)
Torsdag 1700-1800Sommerlyst

J8 (2013)

Torsdag 1700-1800

Sommerlyst

J9 (2012)

Torsdag 1800-1900

Sommerlyst

J10 (2011)

Tirsdag 1730-1830

Torsdag 1600-1700

Tromstun

Sommerlyst

J11 (2010)

Mandag 1745-1900

Torsdag 1830-1930

Stakkevollan

Stakkevollan

J12 (2009)

Tirsdag 1830-1930

Onsdag 1630-1800

Tromstun

Stakkevollan

J13 (2008)

Mandag 1820-2015

Tirsdag 1620-1745

Torsdag2020-2130

Tromsøhallen

Tromsøhallen

Stakkevollan

J14 (2007)

Tirsdag 2015-2130

Torsdag 2000-2130

Fredag 1800-1900

Stakkevollan

Tromstun

Tromsøhallen

J15 (2006)

Mandag 2015-2130

Onsdag 1430-1600

Fredag 1600-1715

Tromsøhallen 

Tromsøhallen

Tromsdalshallen

J16 (2005)

Mandag1900-2015

Onsdag1800-1915

Torsdag 1630-1745

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

Tromsøhallen

J18/Rekrutt dame

Tirsdag1745-1900

Onsdag 1030-2130

Torsdag 1900-2015

Tromsøhallen 

Tromsøhallen 

Tromsøhallen

Damer

Mandag 2015-2145

Onsdag 1630-1800

Torsdag 2015-2130

Fredag 1830-2000 (annen hver uke)

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

Tromsøhallen

Tromsdalshallen

G8 (2013)Onsdag 1900-2000Workinnmarka

G9/10 (2011-2012)

Tirsdag 1630-1745

Stakkevollan

G11/12

(2009-2010)

Tirsdag 1745-1900

Torsdag 1930-2030

Stakkevollan

Stakkevollan

G13/14

(2007-2008)

Tirsdag 1900-2015

Onsdag 2000-2130

Fredag 1900-2000

Stakkevollan

Stakkevollan

Tromsøhallen

G15-16
(2005-2006)

Mandag 1630-1745

Onsdag 1915-2030

Fredag 1715-1830

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

Tromsdalshallen

HerrerMandag 1745-1900
Onsdag 2030-2145
Fredag 1830-2000 (annen hver uke)
Tromsdalshallen
Tromsdalshallen
Tromsdalshallen
ParaMandag 1630-1800Tromstun