COVID-19

04.01.21 - Covid 19: Oppdaterte retningslinjer for idrettsanleggene i Tromsø kommune 

Viser til gårsdagens pressekonferanse fra regjeringen, angående råd og anbefalinger i forbindelse med COVID-19.

Der ble det presentert og presisert følgende råd, med relevans for idretten;

  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
  • Toppidretten som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke. Dette er da tidligere definert som lag som konkurrer i øverste nasjonale serie.
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Som en følge av de nye rådene, vil Tromsø kommune stenge våre idrettshaller for bruk, frem til og med 18. Januar.

Toppidretten er unntatt fra denne nedstengningen og kan trene og konkurrere. Som presisert i kulepunkt 3 over, vil maksimalt antall publikum begrenses til 10 personer ved arrangement for toppidretten.

Dersom det skulle være uklarheter i forbindelse med disse presiseringene, ta kontakt med;

Carl Joacim Fensbekk – Idrettsrådgiver – carl.joacim.fensbekk@tromso.kommune.no

Emma Amundsen – Driftsleder idrett-drift – emma.amundsen@tromso.kommune.no


Oppdatering 02.12.20
Inntil videre går alle THKs hjemmekamper uten publikum
Retningslinjer for gjennomføring av kamper THK.pdf

Korona-retningslinjer for THK
Vedlegg 1 Kontrolliste for gjennomføring av trening
Vedlegg 2 Kontrolliste for gjennomføring av kamp, smittevernansvarlig
Vedlegg 3 Liste smittevernutstyr
Vedlegg 4 Reise til og fra bortekamp med buss
Vedlegg 5 Kontrolliste for gjennomføring av kamp, trener
Kafedrift i THK under korona.docx

Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler under Covid-19 12.10.2020
Metode for vask av toaletter og hyppig berørte kontaktpunkt

Protokoll for barne-og ungdomshåndballen 
Retningslinjer for gjennomføring av trening i 2.div under COVID-19
Veileder for kamper og arrangementer i barne- og ungdomshåndballenLevert av IdrettenOnline