Koronavakt under kamper

RUTINER FOR SMITTEVERN

Alle hjemmelag må stille med 1-2 koronavakter i tillegg til sekretariat og dommervert. Hvis bare 1 koronavert vil dommervert også fungere som koronavakt 2. Koronavaktene er ca 1,5 timers vakter som starter 30 min før kampstart og varer til neste lags koronaverter er på plass.
Oppgaver smittevern:
  • Koronavakt 1: Kontrollere at allesom kommer inn i hallen registrerer seg med navn og tlf. via QR-kode, lenke til nettside eller på liste. (Vi kan max være 200 spillere og publikummere i hallen til enhver tid.) Det skal alltid stå en koronavert i inngangen.
  • Koronavakt 2: Passe at smittevernregler følges i hallen: På tribunen under kampen +  smittevask etter kampen er ferdig.
  • Sekretariat og dommervert bidrar også i rydding og smittevask.