Velkommen til årsmøte i Tromsø Håndballklubb

Postet av Tromsø Håndballklubb den 18. Apr 2021

Årsmøtet avholdes 19. mai kl 1900 på Teams.
Årsberetning Tromsø Håndballklubb 2020
Årsregnskap 2020
Budsjett 2021

Minner om § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.
Vel møtt.
mvh
Styret0 Kommentar

Aktivitetsguiden

Postet av Tromsø Håndballklubb den 25. Nov 2020

Hva

Aktivitetsguiden.no er et nettsted for å fremme kunnskap og økt forståelse for deltagelse i norsk idrett.

Aktivitetsguide.no er også ment som en ekstra støtte til de idrettsrådene som har aktivitetsguide som et tiltak for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett. Nettsiden kan også benyttes av andre som selvstendig verktøy for økt inkludering i idretten. Det gjelder både familier, offentlige institusjoner, kommuner og idretten selv.

Hvorfor

Aktivitetsguide handler om å gi alle barn og unge som ønsker det et innenforskap i norsk idrett. Sosial eksklusjon og utenforskap er en av de største konsekvensene for barn som lever opp i lavinntektsfamilier i Norge i dag. Det eksisterer både kulturelle og økonomiske barrierer for deltagelse i idrett. Det er dette aktivitetsguiden.no er ment å være et bidrag for å motvirke.

Hvordan

Aktivitetsguide har sin opprinnelse og virke ut fra et familie perspektiv. Vi kan vanskelig se for oss barns deltagelse i norsk idrett uten foresattes involvering i en eller annen form. I tillegg er foresatte og andre frivillige den største ressursen i norsk idrett. Det er derfor viktig å engasjere og involvere de som er ny i idretten så tidlig som mulig, både for barnets del, for de foresatte sin del og for idretten. Aktivitetsguide er brobyggeren som setter familiene i kontakt med idretten og som sørger for at familiene får tilstrekkelig informasjon om hvordan den organiserte idretten fungerer. Aktivitetsguide bidrar til at klubbene  får bl.a. språkhjelp for å kommunisere med sine nye medlemmer.

https://www.aktivitetsguiden.no/


0 Kommentar

Korona - oppdaterte retningslinjer for THK (14.04.21)

Postet av Tromsø Håndballklubb den 8. Nov 2020


14.04.21 - Covid 19: Oppdaterte retningslinjer for idrettsanleggene i Tromsø kommune 

Tromsø kommune følger helsedirektoratets og smittevernoverlegens anbefalinger for smitteforebyggende tiltak. For toppidretten gjelder egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. 

Smittevernveiledere for bruk av kommunens idrettsanlegg.


-----

Oppdatering 02.12.20
Inntil videre går alle THKs hjemmekamper uten publikum
Retningslinjer for gjennomføring av kamper THK.pdf


---------

I perioder der det tillates koronatilpassede treninger og kamper gjelder følgende:

Tromsø kommune har etablert egne retningslinjer for trening i idrettshall som SKAL følges. Dette betyr at foreldrekontakter og trenere må sette seg inn i hva som skal til for at treningene skal gjennomføres. For de lagene som er flere enn 20 spillere, må dere finne løsninger for hvordan treningene skal gjennomføres. THK har fått tillatelse til å ha 20 spillere + trenere på samme baneflate.
Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler under Covid-19 12.10.2020
Metode for vask av toaletter og hyppig berørte kontaktpunkt


Veiledere fra Norges håndballforbund

Protokoll for barne-og ungdomshåndballen - retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år.
Retningslinjer for gjennomføring av trening i 2.div under COVID-19
Veileder for kamper og arrangementer i barne- og ungdomshåndballen0 Kommentar

Erik Nyheim Halberg og Markus Aas Rafdal - nye trenere i Tromsø HK

Postet av Tromsø Håndballklubb den 30. Aug 2020

Erik Nyheim Halberg er denne sesongen ny hovedtrener for vårt damelag.

Erik er 25 år fra Elverum hvor han også har spilt under C Berge og deretter Apelgren. Etter sesong i Charlottenlund har han de siste fire spilt i Fjellhammer.

Han er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag.
Vi har sammen med NTG, hvor han skal vikariere frem til neste sommer, stor tro på Erik og synes det er spennende at han velger å starte sin trenerkarriere her langt nord.
Vi ønsker også Markus Aas Rafdal velkommen til Tromsø og klubben som ny hovedtrener for G16.

Markus er også lærer på håndball på Tromsdalen vgs, og sluttfører master i idrett. Han har NHF trener 2 utdanning og har i to år undervist i håndball på NIH. Med håndballerfaring på toppnivå, med spill i eliteserien og flere kamper for yngre landslag, er han en spennende tilvekst for håndballen i byen.


0 Kommentar

Årsmøte i Tromsø håndballklubb

Postet av Tromsø Håndballklubb den 22. Feb 2020

Årsmøtet i Tromsø håndballklubb vil bli avholdt den 16. mars klokka 18:30-21:00 i Fylkestingssalen, Fylkesbygget (hovedinngangen, Strandveien 13).

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen. Sakspapirer legges ut på www.tromsohk.no senest 5. mars. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet sendes til post@tromsohk.no innen 1. mars 2020.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent for personlig medlemsskap eller familiemedlemsskap. Det er ikke nok å ha et barn som er medlem.

Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline