Turneringsregler Nyttårsturninga

Postet av Tromsø Håndballklubb den 6. Des 2022

Generelt

Turneringen er godkjent av Norges håndballforbund og følger de der gjeldende spilleregler med mindre noe annet er angitt her.

Tromsø HK forbeholder seg retten til å gjøre endringer i arrangementet helt frem til arrangementsstart, og er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer i arrangementet grunnet endringer/avlysninger som skyldes tredjepart eller andre utenforliggende hensyn.

Tromsø HK er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under hele arrangementet og kan ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.


Ordensregler

Nyttårsturneringa er et alkoholfritt arrangement og enhver bruk av alkohol i forbindelse med arrangementet er forbudt.

Gjennomføring av arrangementet er forankret i Fair Play prinsippene – på og utenfor banen, på benken og tribunen.

Hvert lag skal være ledsaget av minst en voksen leder. Lederen er ansvarlig for sitt lags oppførsel under reisen og oppholdet.

Lokalt ordensreglement for den enkelte idrettshall og overnattingssted skal følges.Overtredelse av ordensreglementet kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar.

 

Påmelding og lagets sammensetning

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht. Norges Håndballforbund. Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i inneværende sesong.

Dersom laget har spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil dette godtas dersom dokumentasjon på dette fremlegges ved påmelding.

En spiller kan ikke spille på to lag i samme årsklasse, men kan spille på to lag for samme klubb i ulik aldersklasse. Det kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon i forhold til ovennevnte regler om spilleberettigelse. Det samme gjelder om spillerstallen skulle endre seg underveis under turneringen.

Gyldig påmelding foreligger når påmeldingsavgift er betalt. Både påmeldingsavgift og deltagerkort må være betalt før første kamp.

Deltagende lag skal før turneringen starter gi arrangøren en skriftlig fortegnelse over sine deltagere (spillere og ledere) i Profixio.

Det er ingen begrensninger i antall spillere pr lag. Det skal ved påmeldingen oppgis navn, telefonnummer og e-postadresse på minst en kontaktperson for laget.

Sportslig

Arrangøren setter opp kampoppsett. Oppsettet publiseres i Profixio.

Ved for få lag i en klasse står arrangøren fritt til å gjøre endringer i kampoppsett og inndeling av klasser for å utnytte kapasiteten på arrangementet best mulig. De som berøres vil varsles.

Arrangøren setter opp dommeroppsett. Innmeldte dommere er ansvarlig for å melde til arrangør om det skulle foreligge habilitetsutfordringer.

Lagene er inndelt i puljer med innledende gruppespill. I klasser med få påmeldte lag der puljespill ikke kan gjennomføres vil det spilles seriespill.

I innledende gruppespill gis 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.

Det spilles sluttspill for alle lag i klassen 13 år og eldre.  

Står to lag eller flere likt i poeng etter innledende spill avgjøres rekkefølgen etter:     

 1. Poeng i innbyrdes kamper

 2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper

 3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper

 4. Målforskjell i samtlige kamper

 5. Flest scorede mål i samtlige kamper

 6. Loddtrekning

Ved behov for rangering av lag mellom puljene – for eksempel ”beste treer” – kan puljene ha ulikt antall lag. Poeng og målforskjell mot lag i pulje(r) med ekstra lag regnes da bort.

 

Kamplengder og gjennomføring

Aldersklasse mini/mix: 1 x 10 min. Ingen pause eller sidebytte

Aldersklasse 10-11 år: 1 x 15 min. Ingen pause eller sidebytte.

Aldersklasse 12-16 år: 1 x 20 min. Ingen pause eller sidebytte

Finaler i sluttspill: 2 x 12 min. Pause 1 minutter med sidebytte

Ved uavgjort i resultat i sluttspill avgjøres kampen med sudden death. Her trekkes det hvem som starter med ballen.

Bruk av klister er tillatt i aldersklasse 15 år og oppover.

Det spilles med nedsunket tverrligger i klassen 11 år og yngre.

Bytte av spillere kan kun foretas når laget er i angrep.

Tiden stoppes ikke ved utvisning. Dommer kan vurdere å stoppe eller legge til tid ved langvarig skade på spiller.

Laget som står først i programmet:

 - begynner med ballen og starter på banehalvdel til venstre for sekretariatet

 - stiller med riktig ball til kamper som godkjennes av det andre laget

 - skal ved draktlikhet bruke reservedrakter eller overtrekksvester

Det benyttes ikke time-out i spillet.  

Lag som ikke stiller til en eller flere av de innledende kampene kan ikke gå videre og lagets resultater vil ikke være tellende.


Protester

En eventuell protest leveres hallansvarlig senest 20 minutter etter kampslutt samtidig som protestgebyr pålydende 500 NOK vedlegges. Protesten behandles ikke uten innbetalt gebyr. For at en protest skal være gjeldende må det påføres på kamprapporten at protest leveres og rapporten skal være undertegnet av motstanderes lagleder (jury kan se bort i fra dette ved spesielle tilfeller).

Jury for Nyttårsturneringa oppnevnes av arrangøren før turneringen. Juryen er sammensatt av:

Juryleder: Kampansvarlig for turneringen, Anne Kristoffersen

Jurymedlem 1: Representant fra en deltagende klubb

Jurymedlem 2: En dommer eventuelt annen representant fra deltagende klubb.

Varamedlem: Representant fra en deltagende klubb

  

Generell informasjon

Velkommen til Nyttårsturneringa 2023

Tromsø håndballklubb ønsker alle trofaste gjester og alle nye lag velkommen til Tromsø 6-8 januar 2023.

Vi ønsker alle lag fra Mini til 16-årsklassen velkommen. I tillegg har vi i år som i fjor egen HU-klasse. Kampene vil spilles i Tromsøhallen, Fløyahallen og i Tromsdalshallen.


Påmelding

Påmelding til turneringen og bestilling av tjenester gjøre i Profixio:

            https://www.profixio.com/app/nyttarsturneringa-2023

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht. Norges Håndballforbund. Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i inneværende sesong. Dersom laget har spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil dette godtas dersom dokumentasjon på dette fremlegges ved påmelding. En spiller kan ikke spille på to lag i samme årsklasse, men kan spille på to lag for samme klubb i ulik aldersklasser. Det kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon i forhold til ovennevnte regler om spillerberettigelse. Det samme gjelder om spillerstallen skulle endre seg underveis under turneringen. Se utfyllende informasjon under fanen "Turneringsregler".

Gyldig påmelding foreligger når påmeldingsavgift er betalt. Både påmeldingsavgift og tjenester må være betalt før første kamp.

Deltagende lag skal før turneringen starter gi arrangøren en skriftlig fortegnelse over sine deltagere (spillere og ledere) i Profixio. Det er ingen begrensninger i antall spillere pr lag.

Det skal ved påmeldingen oppgis navn, telefonnummer og e-postadresse på minst en kontaktperson for laget. Ledsagere/lagleder/trenere må bestille overnatting på lik linje med spillere.


Overnatting

Vi tilbyr overnatting på skoler rundt omkring i Tromsø. Det er begrenset kapasitet, så her gjelder "først til mølla". For at vi skal kunne nå målet om likevel å få plass til alle som ønsker det, så er vi avhengig av så nøyaktige bestillinger som mulig. Brann og Redning stiller strenge krav til sikkerheten ved overnattinger på skoler. Vi stiller med nattevakter, og dere legger inn nøyaktig antall som skal overnatte i bestillingen.

Parkering av lagbusser er kun tillatt etter avtale med overnattingsansvarlig ved de respektive overnattingsstedene.


Transport

Bussrute mellom Fløyahallen, Tromsdalshallen og Mortensnes/Langnes skole settes opp om det er interesse for dette.

Transport bestilles som tjeneste i Profixio, og koster 100 kr pr person. Lag som bestiller transport vil bli prioritert på skoler i nærheten av våre busstopp.

Vi gjør oppmerksom på at Troms Fylkestrafikk har gunstige priser for barn/grupper i offentlig transport i Tromsø, 24t billett alder 6-17 koster 55 kr, samt at lag/klubber som kommer med egen transport tar høyde for enkelte stengte veier på lørdagen knyttet til Mørketidsløpet.


Parkering

Vi gjør oppmerksom på at parkering ved hallene er avgiftsbelagt av kommunen og alle besøkende må forholde seg til gjeldende parkeringsbestemmelser.

 

Priser

Påmeldingsavgift:

Mini og Mix: 700,- per lag

G/J 10-11: 1000,- per lag

G/J 12-16: 2000,- per lag

TH-lag: 2000,- per lag

Overnatting på skole: 250,- per person.

Buss i oppsatt rute mellom hallene, samt Mortensnes/Langnes skole: 100 ,- per person.

Vi gjør oppmerksom på at trekking av lag etter at kampoppsettet er klart ikke gir rett til refusjon av påmeldingsavgift og tjenester.


Barnekampledere Mini og Mix

Det er lagets egne trenere som fungerer som kampledere på Mini og Mix-kampene. Dette fordi trenerne er de som best kjenner hvert enkelt barn og som har best kjennskap til hvordan laget bør ledes.


Premiering

•          Medaljer til alle på Mini, Mix og G/J10-12

•          Øvrige klasser: Pengepremie til best lag, samt premiering av mest verdifulle spiller i hver finale

•          Premieutdeling etter siste kamp


Streaming og foto

Vi gjør oppmerksom på at utvalgte kamper vil streames og fotograferes. Lagleder må sjekke med alle spillere og krysse av for godkjenning/ikke godkjenning på vegne av laget.

 
Husk påmeldingsfristen til nyttårsturneringa!

Postet av Tromsø Håndballklubb den 17. Nov 2022

Tromsø håndballklubb har igjen gleden av å kunne invitere til håndballfest i Tromsø. Den tradisjonelle Nyttårsturneringa i håndball avholdes i Tromsøhallen, Fløyahallen, Tromsdalshallen, og i hallen på Tromstun skole.

Klasser: mini, mix, G10-G11-G12-G14-G16-G18-J10-J11-J12-J13-J14-J16-TH
Alle lag er garantert minst 4 kamper. Kampene spilles etter NHFs lov- og kampreglement. Turneringsreglement ligger ute i Profixio.

Påmeldingsavgift pr lag: 700 kr mini/mix/TH, 1000 kr G/J10-11, 2000 kr for G/J12 og eldre

Overnatting: Overnatting på skoler kan bestilles som tjeneste i Profixio for 250,- pr person for hele helgen. Lag/klubber vil bli plassert på skoler fortløpende etter bestillingsfristen.

Transport: Nyttårsturneringa setter opp buss mellom spillestedene og enkelte skoler. Transport bestilles som tjeneste i Profixio, og koster 100 kr pr person. Lag som bestiller transport vil bli prioritert på skoler i nærheten av våre busstopp. Vi gjør oppmerksom på at Troms Fylkestrafikk har gunstige priser for barn/grupper i offentlig transport i Tromsø (enkeltbillett/24t billett), samt at lag/klubber som kommer med egen transport tar høyde for enkelte stengte veier på lørdagen knyttet til Mørketidsløpet.

Premiering: Deltakermedaljer til alle i klassene mini og J/G 10 og 11. Premiering for 1., 2. og 3. plass i alle øvrige klasser. Bestemannspremie i hver av disse klassene.

Det vil bli delt ut FairPlay-pris til en klubb som utmerker seg i begeistring, innsatsvilje, respekt og Fair Play.

Påmeldingsfrist: 20. november 2022

Frist for tjenester: 1. desember 2022

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/nyttarsturneringa-2023

Servering: Kafeer med godt utvalg i alle hallene.

Underholdning: Vi legger opp til turneringsdisko

Dommer: Vi trenger flere dommere, tips gjerne nære og fjerne. Påmelding via https://www.profixio.com/app/nyttarsturneringa-2023/referee

Kontaktinfo: nyttaarsturneringa@tromsohk.no

Mvh Turneringsledelse/styret Tromsø håndballklubbTHK-rabatt hos Pizzabakeren

Postet av Tromsø Håndballklubb den 30. Okt 2022

Alle medlemmer i THK, samt tilreisende lag får nå storkundepris hos Pizzabakeren i Tromsø. Det vil si at man betaler kun 175,- pr pizza når man oppgir at man er medlem i THK.Nordnorsk mesterskap for J/G16 og J/G 14 i Tromsø 22. - 24. april

Postet av Tromsø Håndballklubb den 1. Apr 2022


                       

Arena:

Det blir benyttet 3 baneflater til turnering:
Tromsdalshallen - J16 innledende og semifinaler.
Tromsøhallen - J14, G14 og G16 innledende og semifinaler. Tromsøhallen - Finale, bronsefinale og plasseringskamp i alle klasser.                        


Overnatting:

Det er ordnet med overnatting på skole og barnehage i gangavstand til de ulike arenaene som benyttes. Booking gjøres via lenke på neste side. Frist 6. april. 

                       

Interntransport: 

Det tilbys interntransport for lag som ankommer med fly, og har behov for transport til overnattingssted. Søndag tilbys transport fra skole/barnehage til Tromsøhallen samt. transport til flyplass etter endt kamp. Booking gjøres via lenke under. Frist 6. april. 

                       

Spilleregler: 

Det spilles etter NHFs kamp- og konkurransereglement. Ved uavgjort i utslagskamper spilles det ”Golden goal”. Hvilket lag som starter ved avkast avgjøres ved loddtrekning. 

                       

Kampoppsett:

Kampoppsett publiseres på www.handball.no senest 4. april. 

                       

Dommere: 

NHF Region Nord berammer dommere. Det skal være nøytrale dommere. 

                       

Jury: 

Oppnevnes av NHF. 

Premiering:                                

Vinnere: Premie til laget + t-skjorter. Finalist: Premie til laget.
3. plass: Premie til laget. Dommerpar finale: Premie. 

                               

Bespisning: 

Med hjelp fra Sjømatrådet, Lerøy og Rå sushi kan vi tilby sushi som måltid, med følgende priser: Brett med 8 biter 80,- kr. Brett med 16 biter 150,- kr 

Frokostpakker kan også bestilles hvis det er ønskelig. Dette må registreres i skjemaet via lenken under. 

                               

Økonomi: 

Følgende utgifter fordeles på deltakende lag:
Reise, dommer, halleie og eventuelle kostnader til interntransport. Taxiregninger godkjennes ikke. 

Fly kan benyttes når reiseavstand er over 550 km og/eller 7 timer én vei. Dersom fly benyttes på kortere avstander legges rimeligste reisemåte til grunn. Bestilling av fly skal forhåndsgodkjennes av NHF Region Nord. 

Ved reise med bil er det kr. 0,80 pr. km pr. person for inntil 17 personer pr. lag. I tillegg kommer eventuelle bom- og fergeutgifter. Avstandstabeller i Gule sider legges til grunn. 

Alle kostnader som inngår i utgiftsfordelingen skal dokumenteres. 

Vi trenger oversikt over hvem som skal benytte seg av transport, overnatting og bespisning. 

                               

Trykk her for å fylle ut skjema. 

For spørsmål vedrørende booking kontakt post@tromsohk.no.                             
                        
                                                                      
                                            
        

    Årsberetningen 2021

Postet av Tromsø Håndballklubb den 26. Mar 2022

Tromsø håndallklubb sin årsberetning for 2021 er klar, du kan lese den her: Årsberetning Tromsø Håndballklubb 2021 (4).docx

Årsmøte avholdes onsdag 30. mars kl. 1800 på TIL-huset. 

Se SAKSLISTE, THK, AARSMOTE2022.docx  Send inn forslag til årsmøte

Postet av Tromsø Håndballklubb den 15. Mar 2022

Tromsø håndballklubb sitt årsmøte er like rundt hjørnet (onsdag 30. mars), og før den tid ønsker vi forslag fra medlemmer til saker. 

Men det haster - forslag/innspill må være styret i hende innen 16. mars! 

Du kan bruke denne malen ved innsending: Forslag saker årsmøte THK 2022.docx

Forslag sendes til: styret@tromsohk.no  

Du kan alternativt sende forslag til enkeltmedlemmer i styret som tar innspillene videre til årsmøte, e-poster til styremedlemmer finner du her 

Så ikke nøl om du har forslag, men send inn :-)

---

Mer info om årsmøte herFremtidas idretts-Tromsø på agendaen

Postet av Tromsø Håndballklubb den 5. Mar 2022

sdsRepresentanter fra ulike idrettsmiljøer i Tromsø deltok på den idrettspolitiske konferansen. Foto: Øyvind Sørensen

 Tromsø håndballklubb (THK) var denne uka representert på idrettspolitisk konferanse om fremtidas idretts-Tromsø.

 – Under konferansen ble det lagt frem flere gode innlegg, alt fra frivilligheten og dugnadsinnsatsen som idretten bygger seg opp på til behov for arealer til bygging av nye flerbrukshaller, forteller nestleder i THK-styret, Øyvind Sørensen. 

Han var en av flere medlemmer fra styret i THK som deltok på konferansen.

 – Vi fikk også høre innlegg om hvordan man kan jobbe enda bedre med inkludering, herunder få barn og unge fra ulike samfunnslag og miljøer inn i idretten, sier Sørensen.  

THK sin styreleder Eirik Vaaja holdt innlegg om hvordan håndballklubben arbeider frem og gjennomfører små som større arrangementer i Tromsø. Alt fra alle helger med seriekamper til klubbens egen Nyttårsturneringa, som de siste to årene ble avlyst grunnet koronapandemien. 

 –Samarbeid med kommunen er viktig, understreket Vaaja. 

Styreleder Eirik Vaaja fra Tromsø Håndballklubb hold innlegg om hvordan klubben arbeider frem arrangementer i Tromsø. Foto: Øyvind Sørensen

 
Velkommen til årsmøte i Tromsø Håndballklubb

Postet av Tromsø Håndballklubb den 2. Mar 2022

Årsmøtet avholdes 30. mars kl 18 i Tromsø (sted ikke avklart, men det oppdateres på Facebook og her på nettsiden). 


Forslag/innspill må være styret i hende innen 16 mars. 


Årsberetning og andre dokumenter er tilgjengelig på klubbens nettside (https://www.tromsohk.no/) innen 1 uke før årsmøtet. 


Minner om:  
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.


(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.


Håper på godt oppmøte - vel møtt


Kontaktinfo til styret finnes her: https://www.tromsohk.no/p/11684/om-thk


mvh
Styret


Bli med på THK-damenes håndballskole 2022

Postet av Tromsø Håndballklubb den 24. Feb 2022

Damelaget holder håndballskole i vinterferien 7. - 9. mars, i Tromsøhallen.
🏐 Håndballskolen er for alle barn og ungdom i alderen 7 - 13 år.
🏐 Fra kl 0900 - 1400 hver dag
🏐 Pris: 700 kr.
Påmelding sendes per mail til: Marte.lysnes@tromsohk.no
Husk ved påmelding:
❗️ Opplys om navn/alder på spiller, og navn og telefonnummer til en foresatt.
❗️ Er spilleren i aldersgruppen 7-9 år kan du informere om hen har spilt tidligere.
Håper vi ses i hallen !
Hilsen damelaget 


Behov for flere fosterhjem til ungdom

Postet av Tromsø Håndballklubb den 14. Jan 2022

Informasjonsmøte er et uforpliktende møte hvor du får vite mer om det å bli fosterhjem.

Du kan melde deg på informasjonsmøter i hele landet, men om du ønsker å finne et møte i nærheten av deg kan du taste inn postnummer.

Mer informasjon: https://ny.bufdir.no/fosterhjem/informasjonsmoter/