Innkalling til årsmøte

Postet av Tromsø Håndballklubb den 21. Feb 2023

Innkalling til årsmøte i Tromsø håndballklubb 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø håndballklubb. Årsmøtet avholdes 22.mars kl.19:00.
Sted: Fløyahallen

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8 mars til styret@tromsohk.no. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Tromsø håndballklubb sine hjemmesider https://www.tromsohk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte se § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes. Kontaktinfo til styret ligger på våre hjemmesider https://www.tromsohk.no/p/11684/om-thk

Vi håper på et godt oppmøte som er viktig for klubben.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret