Velkommen til årsmøte i Tromsø Håndballklubb

Postet av Tromsø Håndballklubb den 18. Apr 2021

Årsmøtet avholdes 19. mai kl 1900 på Teams.
Årsberetning Tromsø Håndballklubb 2020
Årsregnskap 2020
Budsjett 2021

Minner om § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.
Vel møtt.
mvh
StyretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.