Velkommen til årsmøte i Tromsø Håndballklubb

Postet av Tromsø Håndballklubb den 2. Mar 2022

Årsmøtet avholdes 30. mars kl 18 i Tromsø (sted ikke avklart, men det oppdateres på Facebook og her på nettsiden). 


Forslag/innspill må være styret i hende innen 16 mars. 


Årsberetning og andre dokumenter er tilgjengelig på klubbens nettside (https://www.tromsohk.no/) innen 1 uke før årsmøtet. 


Minner om:  
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.


(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.


Håper på godt oppmøte - vel møtt


Kontaktinfo til styret finnes her: https://www.tromsohk.no/p/11684/om-thk


mvh
Styret

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.