Turneringsregler Nyttårsturninga

Postet av Tromsø Håndballklubb den 6. Des 2022

Generelt

Turneringen er godkjent av Norges håndballforbund og følger de der gjeldende spilleregler med mindre noe annet er angitt her.

Tromsø HK forbeholder seg retten til å gjøre endringer i arrangementet helt frem til arrangementsstart, og er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer i arrangementet grunnet endringer/avlysninger som skyldes tredjepart eller andre utenforliggende hensyn.

Tromsø HK er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under hele arrangementet og kan ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.


Ordensregler

Nyttårsturneringa er et alkoholfritt arrangement og enhver bruk av alkohol i forbindelse med arrangementet er forbudt.

Gjennomføring av arrangementet er forankret i Fair Play prinsippene – på og utenfor banen, på benken og tribunen.

Hvert lag skal være ledsaget av minst en voksen leder. Lederen er ansvarlig for sitt lags oppførsel under reisen og oppholdet.

Lokalt ordensreglement for den enkelte idrettshall og overnattingssted skal følges.Overtredelse av ordensreglementet kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar.

 

Påmelding og lagets sammensetning

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht. Norges Håndballforbund. Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i inneværende sesong.

Dersom laget har spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil dette godtas dersom dokumentasjon på dette fremlegges ved påmelding.

En spiller kan ikke spille på to lag i samme årsklasse, men kan spille på to lag for samme klubb i ulik aldersklasse. Det kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon i forhold til ovennevnte regler om spilleberettigelse. Det samme gjelder om spillerstallen skulle endre seg underveis under turneringen.

Gyldig påmelding foreligger når påmeldingsavgift er betalt. Både påmeldingsavgift og deltagerkort må være betalt før første kamp.

Deltagende lag skal før turneringen starter gi arrangøren en skriftlig fortegnelse over sine deltagere (spillere og ledere) i Profixio.

Det er ingen begrensninger i antall spillere pr lag. Det skal ved påmeldingen oppgis navn, telefonnummer og e-postadresse på minst en kontaktperson for laget.

Sportslig

Arrangøren setter opp kampoppsett. Oppsettet publiseres i Profixio.

Ved for få lag i en klasse står arrangøren fritt til å gjøre endringer i kampoppsett og inndeling av klasser for å utnytte kapasiteten på arrangementet best mulig. De som berøres vil varsles.

Arrangøren setter opp dommeroppsett. Innmeldte dommere er ansvarlig for å melde til arrangør om det skulle foreligge habilitetsutfordringer.

Lagene er inndelt i puljer med innledende gruppespill. I klasser med få påmeldte lag der puljespill ikke kan gjennomføres vil det spilles seriespill.

I innledende gruppespill gis 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.

Det spilles sluttspill for alle lag i klassen 13 år og eldre.  

Står to lag eller flere likt i poeng etter innledende spill avgjøres rekkefølgen etter:     

 1. Poeng i innbyrdes kamper

 2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper

 3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper

 4. Målforskjell i samtlige kamper

 5. Flest scorede mål i samtlige kamper

 6. Loddtrekning

Ved behov for rangering av lag mellom puljene – for eksempel ”beste treer” – kan puljene ha ulikt antall lag. Poeng og målforskjell mot lag i pulje(r) med ekstra lag regnes da bort.

 

Kamplengder og gjennomføring

Aldersklasse mini/mix: 1 x 10 min. Ingen pause eller sidebytte

Aldersklasse 10-11 år: 1 x 15 min. Ingen pause eller sidebytte.

Aldersklasse 12-16 år: 1 x 20 min. Ingen pause eller sidebytte

Finaler i sluttspill: 2 x 12 min. Pause 1 minutter med sidebytte

Ved uavgjort i resultat i sluttspill avgjøres kampen med sudden death. Her trekkes det hvem som starter med ballen.

Bruk av klister er tillatt i aldersklasse 15 år og oppover.

Det spilles med nedsunket tverrligger i klassen 11 år og yngre.

Bytte av spillere kan kun foretas når laget er i angrep.

Tiden stoppes ikke ved utvisning. Dommer kan vurdere å stoppe eller legge til tid ved langvarig skade på spiller.

Laget som står først i programmet:

 - begynner med ballen og starter på banehalvdel til venstre for sekretariatet

 - stiller med riktig ball til kamper som godkjennes av det andre laget

 - skal ved draktlikhet bruke reservedrakter eller overtrekksvester

Det benyttes ikke time-out i spillet.  

Lag som ikke stiller til en eller flere av de innledende kampene kan ikke gå videre og lagets resultater vil ikke være tellende.


Protester

En eventuell protest leveres hallansvarlig senest 20 minutter etter kampslutt samtidig som protestgebyr pålydende 500 NOK vedlegges. Protesten behandles ikke uten innbetalt gebyr. For at en protest skal være gjeldende må det påføres på kamprapporten at protest leveres og rapporten skal være undertegnet av motstanderes lagleder (jury kan se bort i fra dette ved spesielle tilfeller).

Jury for Nyttårsturneringa oppnevnes av arrangøren før turneringen. Juryen er sammensatt av:

Juryleder: Kampansvarlig for turneringen, Anne Kristoffersen

Jurymedlem 1: Representant fra en deltagende klubb

Jurymedlem 2: En dommer eventuelt annen representant fra deltagende klubb.

Varamedlem: Representant fra en deltagende klubb

  

Generell informasjon

Velkommen til Nyttårsturneringa 2023

Tromsø håndballklubb ønsker alle trofaste gjester og alle nye lag velkommen til Tromsø 6-8 januar 2023.

Vi ønsker alle lag fra Mini til 16-årsklassen velkommen. I tillegg har vi i år som i fjor egen HU-klasse. Kampene vil spilles i Tromsøhallen, Fløyahallen og i Tromsdalshallen.


Påmelding

Påmelding til turneringen og bestilling av tjenester gjøre i Profixio:

            https://www.profixio.com/app/nyttarsturneringa-2023

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht. Norges Håndballforbund. Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i inneværende sesong. Dersom laget har spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil dette godtas dersom dokumentasjon på dette fremlegges ved påmelding. En spiller kan ikke spille på to lag i samme årsklasse, men kan spille på to lag for samme klubb i ulik aldersklasser. Det kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon i forhold til ovennevnte regler om spillerberettigelse. Det samme gjelder om spillerstallen skulle endre seg underveis under turneringen. Se utfyllende informasjon under fanen "Turneringsregler".

Gyldig påmelding foreligger når påmeldingsavgift er betalt. Både påmeldingsavgift og tjenester må være betalt før første kamp.

Deltagende lag skal før turneringen starter gi arrangøren en skriftlig fortegnelse over sine deltagere (spillere og ledere) i Profixio. Det er ingen begrensninger i antall spillere pr lag.

Det skal ved påmeldingen oppgis navn, telefonnummer og e-postadresse på minst en kontaktperson for laget. Ledsagere/lagleder/trenere må bestille overnatting på lik linje med spillere.


Overnatting

Vi tilbyr overnatting på skoler rundt omkring i Tromsø. Det er begrenset kapasitet, så her gjelder "først til mølla". For at vi skal kunne nå målet om likevel å få plass til alle som ønsker det, så er vi avhengig av så nøyaktige bestillinger som mulig. Brann og Redning stiller strenge krav til sikkerheten ved overnattinger på skoler. Vi stiller med nattevakter, og dere legger inn nøyaktig antall som skal overnatte i bestillingen.

Parkering av lagbusser er kun tillatt etter avtale med overnattingsansvarlig ved de respektive overnattingsstedene.


Transport

Bussrute mellom Fløyahallen, Tromsdalshallen og Mortensnes/Langnes skole settes opp om det er interesse for dette.

Transport bestilles som tjeneste i Profixio, og koster 100 kr pr person. Lag som bestiller transport vil bli prioritert på skoler i nærheten av våre busstopp.

Vi gjør oppmerksom på at Troms Fylkestrafikk har gunstige priser for barn/grupper i offentlig transport i Tromsø, 24t billett alder 6-17 koster 55 kr, samt at lag/klubber som kommer med egen transport tar høyde for enkelte stengte veier på lørdagen knyttet til Mørketidsløpet.


Parkering

Vi gjør oppmerksom på at parkering ved hallene er avgiftsbelagt av kommunen og alle besøkende må forholde seg til gjeldende parkeringsbestemmelser.

 

Priser

Påmeldingsavgift:

Mini og Mix: 700,- per lag

G/J 10-11: 1000,- per lag

G/J 12-16: 2000,- per lag

TH-lag: 2000,- per lag

Overnatting på skole: 250,- per person.

Buss i oppsatt rute mellom hallene, samt Mortensnes/Langnes skole: 100 ,- per person.

Vi gjør oppmerksom på at trekking av lag etter at kampoppsettet er klart ikke gir rett til refusjon av påmeldingsavgift og tjenester.


Barnekampledere Mini og Mix

Det er lagets egne trenere som fungerer som kampledere på Mini og Mix-kampene. Dette fordi trenerne er de som best kjenner hvert enkelt barn og som har best kjennskap til hvordan laget bør ledes.


Premiering

•          Medaljer til alle på Mini, Mix og G/J10-12

•          Øvrige klasser: Pengepremie til best lag, samt premiering av mest verdifulle spiller i hver finale

•          Premieutdeling etter siste kamp


Streaming og foto

Vi gjør oppmerksom på at utvalgte kamper vil streames og fotograferes. Lagleder må sjekke med alle spillere og krysse av for godkjenning/ikke godkjenning på vegne av laget.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.