Medlemskontingent og treningsavgifter - OBS! To fakturaer vil mottas

Postet av Tromsø Håndballklubb den 25. Okt 2015

Etter omlegging til nytt medlemsregister, og en hel del problemer med overgangen dit, er det nå klart for fakturering av kontingent og treningsavgift. I utgangpunktet hadde klubben ønske om å få dette utført tidligere i sesongen, også for at det ikke skulle komme helt inntil planlagt dugnadsaktivitet, men dette lot seg altså dessverre ikke gjøre.

Se toppmeny "Medlemsinfo/avgifter" for ytterligere informasjon.

Det vil mottas to fakturaer - en for kontingent og en for treningsavgift. Vær oppmerksom på at fakturaer automatisk sendes alle registrerte epostadresser på medlemmet.

Kontingent kr 500,- skal betales fullt ut av alle medlemmer. Treningsavgift kan justeres for enkelte medlemmer:

1. Barn av trenere og styremedlemmer betaler ikke treningsavgift for inneværende sesong
2. Yngre søsken betaler halv treningsavgift. Beløpet må justeres/halveres av den enkelte på mottatt faktura. Hvis man har flere barn i klubben betaler altså eldste barn full treningsavgift, mens yngre søsken betaler halv treningsavgift.

Faktura er for de fleste grupper satt opp med to ukers forfall. Det vil imidlertid ikke bli kjørt purringer før etter 15/11, ettersom vi også har nylig gjennomført stordugnad for de fleste av klubbens medlemmer. Klubben setter imidlertid stor pris på så rask innbetaling som mulig.

Selv om klubben har store utgifter knyttet til transport, halleie, påmeldingsavgifter o.l, ønsker vi å være en klubb for alle. Begrunnet søknad om utsettelse e.l kan derfor sendes medlemthk@gmail.com for videreformidling til styret for vurdering.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.