Aktivitetsguiden

Postet av Tromsø Håndballklubb den 25. Nov 2020

Hva

Aktivitetsguiden.no er et nettsted for å fremme kunnskap og økt forståelse for deltagelse i norsk idrett.

Aktivitetsguide.no er også ment som en ekstra støtte til de idrettsrådene som har aktivitetsguide som et tiltak for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett. Nettsiden kan også benyttes av andre som selvstendig verktøy for økt inkludering i idretten. Det gjelder både familier, offentlige institusjoner, kommuner og idretten selv.

Hvorfor

Aktivitetsguide handler om å gi alle barn og unge som ønsker det et innenforskap i norsk idrett. Sosial eksklusjon og utenforskap er en av de største konsekvensene for barn som lever opp i lavinntektsfamilier i Norge i dag. Det eksisterer både kulturelle og økonomiske barrierer for deltagelse i idrett. Det er dette aktivitetsguiden.no er ment å være et bidrag for å motvirke.

Hvordan

Aktivitetsguide har sin opprinnelse og virke ut fra et familie perspektiv. Vi kan vanskelig se for oss barns deltagelse i norsk idrett uten foresattes involvering i en eller annen form. I tillegg er foresatte og andre frivillige den største ressursen i norsk idrett. Det er derfor viktig å engasjere og involvere de som er ny i idretten så tidlig som mulig, både for barnets del, for de foresatte sin del og for idretten. Aktivitetsguide er brobyggeren som setter familiene i kontakt med idretten og som sørger for at familiene får tilstrekkelig informasjon om hvordan den organiserte idretten fungerer. Aktivitetsguide bidrar til at klubbene  får bl.a. språkhjelp for å kommunisere med sine nye medlemmer.

https://www.aktivitetsguiden.no/Korona - oppdaterte retningslinjer for THK (15.09.21)

Postet av Tromsø Håndballklubb den 8. Nov 2020


Husk alltid å melde fra til styreleder umiddelbart om smitte påvises.Årsmøte i Tromsø håndballklubb

Postet av Tromsø Håndballklubb den 22. Feb 2020

Årsmøtet i Tromsø håndballklubb vil bli avholdt den 16. mars klokka 18:30-21:00 i Fylkestingssalen, Fylkesbygget (hovedinngangen, Strandveien 13).

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen. Sakspapirer legges ut på www.tromsohk.no senest 5. mars. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet sendes til post@tromsohk.no innen 1. mars 2020.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent for personlig medlemsskap eller familiemedlemsskap. Det er ikke nok å ha et barn som er medlem.

StyretBanekart

Postet av Tromsø Håndballklubb den 3. Jan 2020Bussruter

Postet av Tromsø Håndballklubb den 2. Jan 2020

Turneringsbussen går i rute mellom Fløyahallen, Tromsdalshallen og Langnes- og Mortensnes skole. Se kartet for holdeplasser. De lagene som fortsatt ønsker å bestille denne tjenesten kan gjøre det ved å sende epost til nyttaarsturneringa@tromsohk.no. Oppgi navn på lag og hvor mange personer det skal gjelde for. Tjenesten koster 150,- per pers for hele helga.

NB! Busstoppet ved Langnes/Mortensnes er flyttet noen meter ift versjon 1 av bussruta.


Bussrute Nyttårsturneringa 2020-2.pdf