Aktivitetsguiden

Postet av Tromsø Håndballklubb den 25. Nov 2020

Hva

Aktivitetsguiden.no er et nettsted for å fremme kunnskap og økt forståelse for deltagelse i norsk idrett.

Aktivitetsguide.no er også ment som en ekstra støtte til de idrettsrådene som har aktivitetsguide som et tiltak for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett. Nettsiden kan også benyttes av andre som selvstendig verktøy for økt inkludering i idretten. Det gjelder både familier, offentlige institusjoner, kommuner og idretten selv.

Hvorfor

Aktivitetsguide handler om å gi alle barn og unge som ønsker det et innenforskap i norsk idrett. Sosial eksklusjon og utenforskap er en av de største konsekvensene for barn som lever opp i lavinntektsfamilier i Norge i dag. Det eksisterer både kulturelle og økonomiske barrierer for deltagelse i idrett. Det er dette aktivitetsguiden.no er ment å være et bidrag for å motvirke.

Hvordan

Aktivitetsguide har sin opprinnelse og virke ut fra et familie perspektiv. Vi kan vanskelig se for oss barns deltagelse i norsk idrett uten foresattes involvering i en eller annen form. I tillegg er foresatte og andre frivillige den største ressursen i norsk idrett. Det er derfor viktig å engasjere og involvere de som er ny i idretten så tidlig som mulig, både for barnets del, for de foresatte sin del og for idretten. Aktivitetsguide er brobyggeren som setter familiene i kontakt med idretten og som sørger for at familiene får tilstrekkelig informasjon om hvordan den organiserte idretten fungerer. Aktivitetsguide bidrar til at klubbene  får bl.a. språkhjelp for å kommunisere med sine nye medlemmer.

https://www.aktivitetsguiden.no/


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.